system of a down

system of a down ความเพี้ยนสุดคลั่ง

ช่วงต้นสหัสวรรษถือว่าเป็นช่วงเบ่งบานของดนตรีวงร็อคก็ว่าได้ ไม่เพียงแค่ในบ้านเราเท่านั้น